سامانه تبلیغات انتخابات سبز ایران، بدون گرایش به هیج حزب و گروه سیاسی، تنها جهت کمک به مدیریت بهینه و صرفه جویی ویژه هزینه های انتخاباتی کلیه سیستم های اجرایی انتخابات کشوری، هزینه های انتخاباتی کاندیداهای گرامی، خصوصاً سهولت "روند معرفی " توسط کاندیداها و " روند انتخاب" توسط هموطنان عزیزمان می باشد.
رای : ثبت شده
بازدید : 1
اشتراک گذاری

 • شعار انتخاباتی :
 • سطح تحصیلات :
 • حوزه انتخاباتی :
 • عنوان انتخابات :
 • دوره انتخابات :
  دوره
 • تاریخ تولد :
 • محل تولد :
 • آدرس پستی ستاد انتخابات :
 • شماره تماس ستاد انتخابات :